EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

  • Çiftlik Personeli Eğitim Danışmanlığı
  •  Teorik Online ve/veya Yüz Yüze Eğitim
  •  Pratik olarak saha düzeyinde çiftlik Personelleri Eğitimleri

Çiftlik Kurumsallaştırma Çalışmaları

  • Çiftlik durum tespiti ve kontrol çalışmaları ve Raporlamaların yapılması
  • Çiftlik genel ve sürü yönetim danışmanlığı
  • Besleme (TMR ve Kesif Yem rasyonları dahil) ve Beslemenin Yönetimi danışmanlığı (TMR rasyonu yapacak kişinin yetiştirilmesi dahil)
  • Çiftlikte yem hazırlama ve TMR hazırlama sürecinin denetlenmesi ve Raporlanması
  • Yem katkı maddeleri formülasyon gereksinimlerinin belirlenip en uygun ve doğru ürünlerin tercihi noktasında destek verme
  • Dezenfeksiyon uygulamaları konusunda en uygun ve doğru ürünlerin ve kullanım protokollerinin tercihi noktasında destek verme
  • İşletmede protokoller hakkında destek verilmesi

Raporlama Hizmetleri

Düzenli danışmanlık hizmetleri kapsamında Günlük / Aylık / Yıllık Yönetim Raporlama Hizmetleri